Tiến độ

Bcons Green View hiện xây dựng đến tầng mấy rồi? Tiến độ xây dựng Bcons Green View hiện tại ra sao? Có xây dựng đúng tiến độ không? Có bàn giao đúng hạn không? Những tháng qua có xây thêm tầng nào hay không? Đây...

0906661856