Chính Sách Bảo Mật Thông Tin RECFU.COM

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Từ RECFU

Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Website RECFU.COM những thông tin mà chúng tôi thu thập và cung cấp thông tin cơ bản của dự án nhằm mục đích hỗ trợ giúp khách hàng tham khảo thông tin các dự án đã và đang triển khai với mong muốn giúp khách hàng tìm được dự án phù hợp nhất.

Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Ban Quản Trị RECFU.COM có thể thu thập thông tin về những lần viếng thăm của Thành viên trên Website RECFU.COM và các đối tác của Website RECFU.COM, bao gồm số lượng liên kết (link) và các thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website. RECFU.COM. Ngoài ra, Ban quản lý Website RECFU.COM sẽ thu thập thông tin từ trình duyệt web mà Thành viên sử dụng mỗi khi truy cập vào Website RECFU.COM, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian, …

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin giúp chúng tôi cải thiện Trang web và Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp hoặc để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng RECFU.COM Chính sách bảo mật thông tin khách hàng RECFU.COM

“Cookie” là số nhận dạng Chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để cho phép Chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho Chúng tôi biết cách thức và thời điểm Dịch vụ hoặc Trang web của Chúng tôi được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và giám sát các hoạt động được thực hiện trên Trang mạng.

Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng thu thập thông tin về những mặt hàng bạn đã đặt trong giỏ hàng của mình và các trang bạn đã xem. Ngoài ra, Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung liên quan đến sở thích của bạn và theo dõi việc sử dụng trang web.

Bạn có thể từ chối sử dụng Cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Thông Tin Thu Thập Của Bên Thứ 3

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng Cookie, tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp Trang web phân tích cách Người dùng sử dụng Trang web. Thông tin do Cookie tạo ra về việc sử dụng của bạn trên Trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ.

Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng Trang web của bạn, biên soạn các báo cáo về hoạt động trang web để vận hành Trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Trang web và sử dụng Internet. . Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba yêu cầu sự chấp thuận của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin đó thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ.

Chúng tôi, cùng với các bên thứ ba, sẽ luôn cung cấp các ứng dụng có thể tải xuống thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Các ứng dụng này có thể cho phép bên thứ ba xem thông tin nhận dạng của bạn, bao gồm tên, ID người dùng, địa chỉ IP của máy tính hoặc các thông tin khác như Cookie mà bạn đã cài đặt trước đó hoặc cho phép bên thứ ba cài đặt nó trên ứng dụng / trang web của bạn.

Sản phẩm / dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Shopee. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các điều khoản và Chính sách khác do các bên thứ ba cung cấp trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

Truy Cập Trang Web Của Chúng Tôi Từ Nước Ngoài

Nếu bạn đang truy cập Trang web RECFU.COM của chúng tôi hoặc mua sản phẩm từ bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với Chúng tôi từ nước ngoài, hãy lưu ý rằng dữ liệu cá nhân và / hoặc thông tin của bạn có thể được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý tại Singapore, nơi có máy chủ, vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm của Chúng tôi được vận hành.

Luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Singapore và các quốc gia khác có thể không giống với luật của Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân và / hoặc thông tin của bạn có thể được chuyển đến các cơ sở và các bên của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ nó như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các Điều Khoản Và Điều Kiện Cụ Thể

Thông tin trên trang RECFU.COM này không liên quan đến mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính. Thông tin về các dự án bất động sản được tiến hành cho bên thứ ba dựa trên thông tin có được từ các nguồn đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. RECFU.COM không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web này.

Dữ liệu được cập nhật liên tục 1 phút 1 lần. Do đó, dữ liệu được thay đổi liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên tùy theo từng thời điểm nhất định.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sai lệch về giá cả dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện khi xem thông tin tại RECFU.COM

0906661856